Share/Save

Syntez synergetychnogo upravlinnja popytom agentiv na kontent u socialnyh internet-servisah

Publication Type:

Journal Article

Source:

Informatyka ta matematychni metody v modeljuvanni, Volume 5, Issue 4, p.330–338 (2015)