Share/Save

Konflikty zbrojne jako instrument wpływu Federacji Rosyjskiej na obszarze poradzieckim. Wnioski dla Ukrainy i Polski [Armed Conflicts as an Instrument of Influence of the Russian Federation on the Post-Soviet Area. Consequences for Ukraine and Poland]

Publication Type:

Book Chapter

Source:

Polska – Rosja. Perspektywa sąsiedzka [Poland – Russia. Neighborhood Perspective], Siedlce Pracownia Wydawnicza Wydzialu Haministycznego UPH, Siedlce, Poland:, p.23 (2015)