Share/Save

Digitalizacija u javnom sektoru na primjeru sustava e-Građani

Publication Type:

Thesis

Authors:

Karlo Pekas

Source:

University of Zadar / Sveučilište u Zadru, Volume Master's thesis / Diplomski rad (2021)