Share/Save

Changes Toward More Efficient Defence Resources Economization (Promene koje vode ka efikasnijem ekonomisanju resursima odbrane)

Publication Type:

Book

Source:

, Ministarstvo odbrane, Belgrade (2008)