Share/Save

Стратегически мениджмънт на организациите в сектора на сигурността и отбранатa

Publication Type:

Report

Authors:

Mihov, Mihail

Source:

IT4Sec Reports , Институт по информационни и комуникационни технологии, Number 86 , София (2011)

ISBN:

ISSN 1314-5614