Share/Save

`Van Warschaupact tot Global War on Terror´: De invloed van het institutionalisme op de modernisering van het defensiebeleid en professionalisering van de strijdmacht van Polen

Publication Type:

Thesis

Source:

Historisch Perspectief, Universiteit Utrecht, Volume Master Internationale Betrekkingen (2009)