Share/Save

Uzagalnena klasyfikacija zagroz informacijnij bezpeci derzhavy v socialnyh internet-servisah

Publication Type:

Journal Article

Source:

Zashhyta ynformacyy: sb. nauch. trud. NAU, Volume 23, p.75–87 (2016)