Share/Save

Rossiya (SSSR) v lokalnykh voynakh i voennych konfliktakh vtoroy poloviny XX veka

Publication Type:

Book

Source:

Kuchkovo Pole, Moscow, p.48 (2000)