Share/Save

Развитие на методите за прогнозиране на времеви редове

Publication Type:

Book Chapter

Source:

Сборник научни трудове "Автоматика и информатика’96" (1996)