Share/Save

Prace nad przepisem Konwencji o prawach dziecka poświęconym ochronie dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych

Publication Type:

Book Chapter

Authors:

Marta Prucnal

Source:

Ochrona Dzieci Przed Uczestnictwem w Działaniach Zbrojnych, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa (2013)