Share/Save

Особености и предизвикателства при планирането на отбраната, базирано на способности, за развитието на въоръжените сили на Република България

Publication Type:

Journal Article

Source:

Годишник на Военна академия „Г. С. Раковски” Факултет „Национална сигурност и отбрана” , Volume 2 (2013)