Share/Save

Naval Education in Bulgaria - Current State and Perspectives (Военноморското образование в Република България - Състояние и перспективи)

Publication Type:

Book

Source:

Е-литера Софт ЕООД, Варна (2019)