Share/Save

Моделиране на процесите на управление на ресурсите за отбрана

Publication Type:

Report

Authors:

Ivo Radulov

Source:

Военна академия „Г.С. Раковски”, София (2009)