Share/Save

Misje, zadania i właściwości użycia sił zbrojnych w przyszłych operacjach (Missions, Tasks and Features of Armed Forces’ Use in Future Operations)

Publication Type:

Book Chapter

Authors:

Source:

Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa a rozwój sił zbrojnych (Contemporary and Future Security Threats vs. Armed Forces’ Development), National Defense University, Warsaw, p.174–75 (2008)