Share/Save

Metodyka vyjavlennja kibernetychnyh zagroz u pryrodnomovnyh tekstah

Publication Type:

Journal Article

Source:

Problemy stvorennja, vyprobuvannja, zastosuvannja ta ekspluatacii skladnyh informacijnyh system, Volume 8, p.112–121 (2013)