Share/Save

Metod prognozuvannja dynamiky poshyrennja kontentu j zapytiv na nogo za danymy kontent-analizu povidomlen u socialnyh internet-servisah

Publication Type:

Journal Article

Source:

Systemy upravlinnja, navigacii ta zv’jazku, Volume 4, Issue 36, p.60–65 (2015)