Share/Save

Matematično-statistični integralni model za ocenjevanje ogroženosti nacionalne varnosti in računalniški program INTEGRO

Publication Type:

Book Chapter

Authors:

Iztok Prezelj

Source:

Model celovitega ocenjevanja ogrožanja nacionalne varnosti Republike Slovenije, Ministrstvo za obrambo, Ljubljana, p.209-28 (2007)