Share/Save

Kierunki rozwoju sił zbrojnych – podejście polskie (Directions of Armed Forces’ Development – Polish Approach)

Publication Type:

Book Chapter

Source:

Profesjonalizacja Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (Professionalization of the Polish Armed Forces), Zeszyty Naukowe, National Defense University, Warsaw, p.41–42 (2008)