Share/Save

Jihadpropaganda op Sociale Media: Een Kwalitatief Onderzoek Naar de Strategische Inzet van Wreedheid en de Verheerlijking van de Jihad op Twitter

Publication Type:

Thesis

Authors:

Niels Janssen

Source:

Universiteit Utrecht, Volume Master Thesis New Media & Digital Culture (2015)