Share/Save

Hangi Öğeler Ulusal Güvenlik Strateji Belgelerini Oluşturmalıdır? Bir İçerik Analizi

Publication Type:

Journal Article

Authors:

Metin Ocak

Source:

Science Journal of Turkish Military Academy Haziran, Volume 26, Issue 1, p.23-49 (2016)