Share/Save

Globalne i narodowe środowisko bezpieczeństwa a przyszłe operacje z udziałem sił zbrojnych RP (Global and National Security Environment vs Future Operations with Armed Forces’ Participation)

Publication Type:

Book Chapter

Source:

National Defense University, Warsaw (2008)