Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is Дмитро Дубов  [Clear All Filters]
2016
Дубов, Дмитро. Формування Концепту «Стратегічні Комунікації» у США: До Історії Виникнення Та Розуміння Поняття In Комунікаційні Практики у Сучасному Політичному Дискурсі, Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 травня 2016. Чернівц, 2016.