Share/Save

Формування Концепту «Стратегічні Комунікації» у США: До Історії Виникнення Та Розуміння Поняття

Publication Type:

Conference Proceedings

Source:

Комунікаційні Практики у Сучасному Політичному Дискурсі, Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 травня 2016, Чернівц (2016)