Share/Save

Fra taktisk elite til strategisk tilrettelegger–hvordan Forsvarets spesialstyrker kan møte fremtidens utfordringer

Publication Type:

Report

Source:

FFI-RAPPORT, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Number 18/01435 (2018)