Share/Save

Моделиране на процесите на управление на ресурсите за отбрана

Вид публикации:

Report

Авторы:

Ivo Radulov

Источник:

Военна академия „Г.С. Раковски”, София (2009)