Share/Save

Analiza orodij za delo na daljavo in ocena pripravljenosti organizacij na spremembe pogojev dela

Publication Type:

Thesis

Source:

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru, Volume Magistrsko delo/naloga (2021)