Biblio

Export 2 results:
Filters: Автор is Велизар Шаламанов  [Clear All Filters]
2009
"Роля на операционния анализ и интегралното използване на цивилна и военна експертиза." In Интегритет в отбраната: Ефективно, прозрачно и отговорно управление. Августина Цветкова ed. Vol. 119-151. София: Инициатива за Евро-атлантическо образоване, 2009.