Share/Save

Základné princípy situačného riadenia a formalizácie rozhodovacách procesov pri riadení zložitých hierarchických systémov

Вид публикации:

Book

Авторы:

L. Madarász

Источник:

EF VŠT Košice, Košice (1982)