Share/Save

Възходът на мрежовото общество

Вид публикации:

Book Chapter

Авторы:

Маnuel Каstels

Источник:

Информационната епоха: икономика, общество и култура, Volume Том 1, София (2004)