Share/Save

Operacje reagowania kryzysowego jako podstawowy obszar użycia sił zbrojnych (Crisis Response Operations as a Basic Area of Armed Forces’ Use)

Вид публикации:

Book Chapter

Авторы:

Witold Lidwa

Источник:

Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa a rozwój sił zbrojnych (Contemporary and Future Security Threats vs. Armed Forces’ Development), Zeszyty Naukowe, National Defense University, Warsaw, p.124 (2008)