Share/Save

Menaxhimi i burimeve të mbrojtjes

Вид публикации:

Journal Article

Авторы:

Kol. Foto Duro

Источник:

Çështje të sigurisë (Security Issues) (Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim), Volume vol. 8, p.65-84 (2008)