Share/Save

Changes Toward More Efficient Defence Resources Economization (Promene koje vode ka efikasnijem ekonomisanju resursima odbrane)

Вид публикации:

Book

Авторы:

Milena Knezevic

Источник:

, Ministarstvo odbrane, Belgrade (2008)