Share/Save

Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej (National Security Strategy of the Republic of Poland)

Publication Type:

Report

Authors:

Source:

Ministry of National Defense, Warsaw, p.2 (2003)