Share/Save

Metod vyjavlennja oznak informacijnyh vplyviv u socialnyh internet-servisah za zmistovnymy oznakamy

Publication Type:

Journal Article

Source:

Radioelektronika, informatyka, upravlinnja, Volume 2, Issue 41, p.117–126 (2017)