Biblio

Export 9 results:
Filters: Автор is Piotr Gawliczek  [Clear All Filters]
2016
"Core Competencies of Piracy and Maritime Terrorism." Journal of Defense Resources Management (2016).
"The Image of Piracy and Maritime Terrorism – Media as the Tool for its Development." Journal of Defense Resources Management (2016).
"Rola interesariuszy w kreowaniu wizerunku piractwa i terroryzmu morskiego." Zeszyty Naukowe KSW (Nauki o bezpieczeństwie i obronności) XLII, no. 1 (2016).