Share/Save

Развитие на методите за прогнозиране на времеви редове

Вид публикации:

Book Chapter

Источник:

Сборник научни трудове "Автоматика и информатика’96" (1996)