Biblio

Export 3 results:
Filters: Author is Tomáš Weiss  [Clear All Filters]
2011
Weiss, Tomáš. "The blurring border between the police and the military: A debate without foundations." Cooperation and Conflict 46, no. 3 (2011): 396-405.
Weiss, Tomáš. Vnitřní a Vnější Bezpečnost v Evropské Unii. Měnící se Role Policie a Armády v Post-Moderním Státu In Fakulta Sociálních Věd, Institut mezinárodních studií. Vol. Disertační práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011.