Biblio

Export 8 results:
Filters: Author is Aneta Nowakowska-Krystman  [Clear All Filters]
2015
Nowakowska-Krystman, Aneta, and Marzena Żakowska. "Conflict in Kosovo through the Conceptual Framework of Stakeholders." Connections: The Quarterly Journal 14, no. 4 (2015): 69-81.
Nowakowska-Krystman, Aneta. "The Strategy of the Armed Forces based on Core Competencies." Science & Military Journal 10, no. 2 (2015): 54-63.
Nowakowska-Krystman, Aneta, and Marzena Piotrowska-Trybull. "Zarządzanie relacjami systemu obronnego państwa." In Społec-zeństwo, gospodarka, siły zbrojne – relacje i wyzwania. Warszawa: AON, 2015.