Biblio

Export 6 results:
Filters: Author is John Baylis  [Clear All Filters]
2010
Lantis, Jeffrey S., and Darryl Howlett. "Culture and National Security Policy." In Strategy in the Contemporary World. Oxford: Oxford University Press, 2010.
2008
Baylis, John. "Bezpieczeństwo międzynarodowe i globalne w epoce pozimnowojennej." In Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, 379. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.
1997
Murden, Simon. "Cultural Conflict in International Relations: The West and Islam." In The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations. Oxford: Oxford University Press, 1997.