Share/Save

Utilisation of Security Systems in Public Administration

Publication Type:

Conference Proceedings

Source:

Conferinței Științifice Internaționale "Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice", Academia de Administare Publică, Chișinău, p.133-137 (2019)