Share/Save

Програмна структура на система за КПУ по управление в извънредни ситуации

Publication Type:

Conference Proceedings

Source:

Първа национална научно-практическа конференция по управление в издънредни ситуации и защита на населението, ИМИ - БАН, секция ИО, София (2005)