Share/Save

Киберсигурност и възможности за приложение на иновативни технологии в работата на държавната администрация в България

Publication Type:

Presentation

Source:

(2018)
I&S tags: