Share/Save

Experience API ile Yaşam Günlüğüne Dayalı Öğrenme Deneyimlerinin Kaydedilmesi

Publication Type:

Conference Proceedings

Source:

inet-tr’14 - XIX. Türkiye'de İnternet Konferansı Bildirileri, Yaşar Üniversitesi, İzmir, p.13-24 (2014)